Πρόσκληση για το άνοιγμα του painting center στο Mόναχο στις 14 Μαρτίου 2019