Οπτική περιγραφή του έργου του γνωστού εικαστικού Γιάννη Νίκου, “Ο Δεύτερος Ιππότης της Αποκάλυψης”, η αλληγορία του πολέμου…