Συνέντευξη Γιάννη Νίκου για τα νέα του “Κέντρου Ζωγραφικής Γιάννη Νίκου” στο Μόναχο και αναφορές στον “Αλληγορικό Κύκλο” και στο Κύκλο “Abstraction”